Muodonmuuttajat
Muodonmuuttajat ovat ihmisiä, joilla on muodonmuutoskyky: useimmiten he voivat tahtonsa voimalla ottaa jonkin eläimen hahmon, mutta taitavimmat kykenevät esiintymään täysin toisena henkilönä. Kykyään lukuun ottamatta muodonmuuttajat ovat varsin tavallisia ihmisiä, jotka omistavat kenties hieman tavanomaista paremman haju- ja kuuloaistin; he ovat itse asiassa usein aika herkkiä voimakkaille hajuille ja äänille.
Eläinmuodossa kaikki muodonmuuttajan aistit mukautuvat vastaamaan uuden hahmon lajikohtaisia aisteja. Muutos on täydellinen myös lajien sisäisiä eroavaisuuksia ajatellen: esimerkiksi vihikoiraksi muuntautuneella on parempi hajuaisti kuin kultaiseksi noutajaksi muuntautuneella, vaikka molemmat ovatkin teoriassa ottaneet koiran hahmon.

Osa muodonmuuttajista ymmärtää ihmisiä ja heidän käyttämäänsä kieltä eläinmuodossaankin, osa ei. Ne, jotka eivät ymmärrä ihmisiä, kommunikoivat heidän kanssaan samaan tapaan kuin muodonmuuttajan sillä hetkellä edustama eläin luonnollisesti ihmisen kanssa kommunikoisi.

Tietyt muodonmuuttajat pystyvät kommunikoimaan eläinten kanssa ihmismuodossaankin. Tämä kyky on kuitenkin harvinainen ja saattaa kerätä oudoksuvia katseita ulkopuolisilta, eläimet kun yleensä lajista riippuen kommunikoivat enemmän eleillä kuin ääntelyllä.

Muodonmuuttajien tietoisuuden taso eläimen hahmossa on pitkälti harjoittelusta kiinni. Mitä enemmän kykyjään on harjaannuttanut, sitä paremmin kykenee hallitsemaan hahmoaan. Jokainen heistä tiedostaa kuitenkin lähtökohtaisesti olevansa ihminen ja palautuu ennemmin tai myöhemmin ennalleen.
Kyvyt
Muodonmuuttaja kykenee muuttumaan tahdonvoimalla miksi tahansa eläimeksi tai hyönteiseksi, jonka on joskus nähnyt luonnossa tai esimerkiksi kuvassa. He eivät kuitenkaan pysty muuttumaan yliluonnollisiksi olennoiksi. Yleensä nahanvaihtaja on mieltynyt johonkin tiettyyn eläimeen, ja ottaa ensisijaisesti sen hahmokseen.

Muodonmuutoksen kesto ja sen aiheuttaman kivun taso riippuvat eläinlajista, varsinkin sen keskikoosta. Mikäli eläin on suunnilleen muodonmuuttajan itsensä kokoinen, muutos on hyvin nopea ja kipu siedettävää. Itseään suuremmaksi tai pienemmäksi eläimeksi muuntautuva yksilö joutuu sen sijaan kestämään huomattavasti voimakkaampaa kipua pitkäaikaisemman prosessin yli. Miellyttävää muuntautuminen ei ole koskaan, kuuluuhan kipu asiaan; kun luut, lihakset ja joissain tapauksissa jopa sisäelimet muuttavat muotoaan ja paikkaansa kehossa, kevyttä kokemusta on turhaa toivoa.

Ensimmäiset muuntautumiskerrat ovat aina hyvin kivuliaita eläimen koosta riippumatta. Kipu kuitenkin tasaantuu vähitellen iän ja kokemuksen kertyessä. Nopein ja kivuttomin muutos on keski-ikäisillä yksilöillä, kivun jälleen koventuessa ja muutoksen hidastuessa vanhuutta kohti edetessä. Tällöin myös eläinhahmo on vanhempi ja raihnaisempi.

Muodonmuutos on kaikesta huolimatta aina yksilöllinen kokemus. Toiset tuntevat enemmän kipua, toiset vähemmän. Myös muutoksen kesto on yksilökohtainen piirre, ja eroa muihin nähden saattaa hyvinkin olla useita minuutteja.

Osa muodonmuuttajista kykenee ottamaan jopa toisen ihmisen hahmon, mutta se on varsinkin pitkittyneenä hengenvaarallista, yleisesti paheksuttua ja näistä syistä johtuen harvinaista. Liian nopea muuntautuminen taas, olipa kyseessä eläin- tai ihmishahmon ottaminen, aiheuttaa fyysisiä oireita kuten pahoinvointia, päänsärkyä ja suunnatonta kipua joka puolella kehoa.

Suurin osa muotoaan muuttavista ihmisistä on hyvin sosiaalisia. He saattavat elää omissa laumoissaan tai perheyhteisöissä muiden kaltaistensa kanssa. Hyvin harvat muodonmuuttajat ovat erakkomaisia tai luonteeltaan sisäänpäinkääntyneitä.

Muodonmuuttaja voi villiintyä viettäessään yhtäjaksoisesti liian kauan aikaa eläimeksi muuntautuneena.
Lisääntyminen
Muodonmuuttajat ovat normaaleja ihmisiä ja lisääntyvät samalla tapaa suvullisesti. Muodonmuuttajan kyvyt voi saada ainoastaan perintönä omilta vanhemmilta - ei esimerkiksi puremasta. Kykyjen periytymiseen riittää kuitenkin, että toinen vanhemmista on muodonmuuttaja. Tällöin on silti aika pitkälle arpapeliä, tuleeko lapsesta nahanvaihtaja. Kun kummatkin vanhemmat ovat muodonmuuttajia, noiden jälkeläinen on käytännössä varmasti saman lajin edustaja; historian kirjoissa on maininta vain kourallisesta tapauksia, joissa jälkeläinen ei ole perinyt geeniä edes piilevänä. Kyvyt yleensä ilmaantuvat ensimmäisen kerran 11-13 vuoden iässä, mutta saattavat ilmaantua myös myöhemmin. Joskus kyky muuntautua eläimeksi saattaa olla myös piilevä ja ilmaantua esimerkiksi ihmisen altistuessa kovalle stressille tai muille yllättäville, voimakkaille tunteille, jolloin tuo tahattomasti muuttuu eläimeksi. Tätä tapahtuu kuitenkin harvoin enää yli 30-vuotiailla.

Vanhemmilla on vastuu opettaa lapsilleen muodonmuutoksen hallitsemista ja selviytymistä uusien kykyjen avaamassa maailmassa. On täysin lapsen kasvattajista kiinni, saako hän tietää kyvyistään oitis vai vasta ensimmäisten oireiden ilmaannuttua.
Surmaaminen
Muodonmuuttajat ovat surmattavissa kuten tavalliset ihmiset - tai eläinmuodossaan mainitun eläimen tavoin. Ihmisen hahmoisen muodonmuuttajan tehokkaat aistit tuovat hänelle pienen edun vaaratilanteissa, mutta yleensä muodonmuuttaja on eläinhahmossa vahvemmilla. Muodonmuutos vaaratilanteessa ei kuitenkaan ole mutkatonta. Prosessi on hidas ja kivulias, jättäen pahimmassa tapauksessa suorittajansa alttiiksi hyökkäykselle.
Vertailu
HYVÄT PUOLET
- Voivat muuttua aina halutessaan
- Ymmärtävät eläimiä ja joissain tapauksissa pystyvät kommunikoimaan noiden kanssa myös ihmismuodossa
- Kykenevät useimmiten ymmärtämään ihmisiä myös eläinmuodossaan

HUONOT PUOLET
- Tietyt yksilöt villiintyvät viettäessään liian kauan aikaa eläimenä yhtäjaksoisesti
- Usein herkkiä todella voimakkaille hajuille ja äänille, vaikka aistit muuten vastaavatkin normaalin ihmisen aisteja

SEKÄ ETTÄ
- Muodonmuutoksen kivuliaisuus riippuu omaksuttavan eläimen koosta suhteessa muodonmuuttajan itsensä kokoon
- Karvoja on yleensä joka nurkka täynnä vaikkei varsinaisia lemmikkejä omistaisikaan, etenkin turkilla varustetuksi eläimeksi muuntauduttaessa
- Hyvin sosiaalisia tapauksia, joskus jopa rasittavuuteen asti