Ihmissudet
Ihmissusi on sudenkaltaiseksi pedoksi muuttuva ihminen.
Kyvyt
Ihmissudet pystyvät muuttumaan sudeksi milloin tahansa, tahtonsa mukaan, mutta täydenkuun aikaan jokainen ihmissusi muuntautuu susimuotoonsa tahdostaan riippumatta. Tahdonalaisesti muuttuessaan ihmissusi kykenee kontrolloimaan sisäistä petoaan, kun taas täydenkuun aikaan tuo menettää kaiken inhimillisyytensä eikä kykene hallitsemaan itseään. Kaikki eivät edes muista täydenkuun öiden tapahtumia, kun taas jotkut muistavat.
Täydenkuun öinä ihmissusi tappaa armotta, pahimmassa tapauksessa myös sudelle tärkeät henkilöt. Ja pahimmassa tapauksessa ihmissusi kykenee vain seuraamaan tapahtumia eturivipaikalta, kykenemättä estämään itseään toteuttamasta hirmutekoja. Tämä johtaa usein mielenterveysongelmiin ja vain harva, lujatahtoinen susi onnistuu selviytymään täydenkuun öiden muistoista ilman vakavia traumoja.
Heikkomielisemmät saattavat pahimmassa tapauksessa ajautua hulluuden partaalle tai päätyvät tekemään itsemurhan. Tavalla tai toisella muistot kuitenkin aina vaikuttavat ihmissuden elämään. Onnekkaita omalla tavallaan ovat siis ne ihmissudet, jotka eivät muista täydenkuun öiden tapahtumista mitään.

Ihmissudet ovat suuria, susimaisia olentoja, jotka tavallisista susista poiketen kävelevät takajaloillaan, vain silloin tällöin leväten etujalkojensa varassa. Ihmissudet käyttävät kuitenkin kaikkia jalkojaan juostessaan.
Nämä olennot erottaa normaaleista susista myös koon vuoksi, sillä ihmissudet ovat normaaleja susia suurempia.

Ihmissudet voivat sairastua, kuten normaalit ihmiset. Haavat paranevat ihmissusien tapauksessa yleensä nopeammin – jopa vain muutamissa tunneissa – ja noilla on erittäin hyvä vastustuskyky. Vampyyrin purema yleensä paranee normaalia hitaammin, muttei ole ihmissusille vaarallinen. Siinä missä ihmissuden purema on vampyyrille hengenvaarallinen.
Lisääntyminen
Ihmissudeksi muututaan pureman kautta. Ihmissuden pureman saanut ihminen muuttuu pedoksi ensimmäisen kerran seuraavan täydenkuun aikaan. Ei kuitenkaan ole takuuvarmaa, selviääkö ihminen hengissä ensimmäisestä muutoksestaan.
Kirous siirtyy aina pureman kautta. Ihmissudeksi ei siis voi syntyä. Muutokseen riittää pienikin, ihmissuden hampaillaan aiheuttama ruhje, kunhan iho vain rikkoutuu. Muista suden aiheuttamista ruhjeista kirous ei siirry eteenpäin.
On kuitenkin harvinaista, että ihmissuden uhriksi jäänyt ihminen selviytyy edes hengissä. Ihmissusi kun tapaa olla armoton uhrejaan kohtaan. Ne, jotka selviävät ihmissuden hyökkäyksestä ovat todennäköisesti pelastuneet kuun laskeutumisen tai kolmannen osapuolen ansiosta.

Voimassa jopa vampyyri jää ihmissudelle toiseksi eivätkä vampyyrit mielellään edes taistele susia vastaan vaan ennemmin pakenevat tappeluun johtavasta tilanteesta.

Ihmissuden biologinen jälkeläinen on aina ihminen, ellei toinen vanhempi edusta jotakin toista lajia, jonka edustaja myös jälkeläinen on. Ihmissudeksi muuttumisen myötä ihmisen fyysinen ikääntyminen pysähtyy kokonaan. Yksi suden vuosi on ihmiselle noin viisi vuotta. Toisin sanoen viisi suden vuotta, on 25 ihmisvuotta.

Kun ihminen saa ihmissuden pureman, ruhje ei aluksi tunnu paranevan millään. Ensimmäisen täydenkuun lähestyessä ihminen alkaa tuntea suurta levottomuutta, joka tuntuu ainoastaan voimistuvan hetki hetkeltä.
Hikoilu ja korkea ruumiinlämpö ovat normaaleja oireita. Kivut yleensä ilmestyvät täydenkuun yötä edeltävä iltana. Ensikertalaisen muuntautuminen voi pahimmassa tapauksessa kestää edellisillasta siihen asti, kun täysikuu on korkeimmillaan taivaalla.
Mitä vanhempi peto on, sitä nopeammaksi ja kivuttomammaksi muutos muuttuu. Nopeimmat muutokset kestävät alle minuutin.
Muutoksen aikana luut murtuvat useaan otteeseen, useista kohdista ja vaihtavat jopa paikkaa. Myös fyysinen koko suurentuu ja sisäelimet vaihtavat paikkojaan. Sydän ja keuhkot suurenevat.

Ihmissusien petomuoto voi poiketa toisista lajitovereista jonkin verran, ainutkaan susi ei ole täysin samannäköinen. Pääpiirteet ovat samanlaisia, mutta esimerkiksi korvien muoto tai kohta voi vaihdella suurestikin. Pedon muodossa joillakin susilla on paksu turkki, joillakin harvempi.

80 prosenttia ensi kertaa muuntautuneista ihmissusista kuolee joko itse muutokseen tai metsästäjän käsiin.
Toisin kuin vampyyreilla, ihmissusilla ei yleensä ole ketään opastamassa vaan nuo ovat täysin luontaisten vaistojensa varassa. Ajan kuluessa peto oppii varovaisemmaksi ja laskelmoivammaksi, yleensä virheiden kautta. Ihmissusi oppii myös tunnistamaan esimerkiksi maastoon piilotettuja ansoja, jos niitä ei ole piilotettu huolellisesti.

Ihmissudet ovat yleensä ihmismuodossaan pitkiä ja lihaksikkaita, vaikka eivät harjoittaisi lihaksiaan tai mitään liikuntaa. Pedon täydenkuun öinä tekemä liikunta riittää hyvän kunnon ylläpitämiseen. Ihmissudet menestyvät erittäin hyvin esimerkiksi kehonrakennuksessa tai voimaa vaativissa suorituksissa ja moni susi onkin ammattilainen tällaisilla aloilla tai tällaisissa lajeissa.

Ihmissudeksi muuttumisen jälkeen ihminen kasvaa usein pituutta useiden senttien verran. Ihmissuden hiukset ovat aina tuuheat ja hyväkuntoiset ja noilla on vahvat, lohkeilemattomat kynnet. Ihmissusien silmien väri vaihtuu pedonmuodossa kullanruskean eri sävyihin, mutta ihmismuodossa pysyy alkuperäisenä.
Silmien väri saattaa kuitenkin muuttua vastaamaan pedon silmien väriä ihmisen esimerkiksi suuttuessa. Sudet ovat luonteeltaan hyvin temperamenttisia.

Ihmissuden turkki voi olla lähes minkävärinen tahansa, kunhan väri on luonnollinen. Yleensä turkin väri määräytyy kyseisen henkilön luonnollisen – tai joissain tapauksissa jopa värjätyn – hiusten värin mukaan.
Surmaaminen
Ihmissudet ovat sitkeitä tapauksia ja noilla on herkät aistit, mikä tekee susista vaikeita tappaa. Ihmissudet kuitenkin kuolevat esimerkiksi vampyyreita helpommin.

Ihmissudet ovat pahasti allergisia hopealle ja metsästäjät yleensä käyttävätkin hopeisia luoteja ihmissusia metsästäessään.
Väkevämpi ase ihmissusia vastaan on kuitenkin ukonhattu, joka on ihmissusille hyvin myrkyllinen. Suurina annoksina ukonhattu voi johtaa jopa ihmissuden kuolemaan.
Ukonhattumyrkytyksestä kärsivä ihmissusi kokee suuria tuskia, näkee hallusinaatioita ja mahdollisesti kokee muitakin aistiharhoja. Ukonhatun elimistöstä poistaminen on vaikeaa, mutta siihenkin on keinonsa.
Avohaavan kautta elimistöön päätynyt yrtti voidaan poistaa hieromalla haavaan poltetun ukonhatun tuhkaa. Tuhkan täytyy olla samaa alalajia kuin elimistöön imeytynyt ukonhattu, muussa tapauksessa oireet ainoastaan pahenevat. Tuhkan voi myös sekoittaa vereen, joka tulee juoda mahdollisimman pian myrkytyksen jälkeen.

Vampyyrin aiheuttama purema ei ole ihmissusille vaarallinen, toisin kuin ihmissuden purema, joka on vampyyrille hengenvaarallinen.

Jos ihmissusi kuolee pedon muodossa, tuo muuttuu kuolemansa jälkeen takaisin ihmiseksi.
Hierarkia
Ihmissudet kulkevat yleensä laumoissa ja vetävät puoleensa muita lajikumppaneita. Petomuodossa ihmissudet tunnistavat laumansa jäsenet ilman ongelmia. Täydenkuun öinä lauma yleensä kulkee ja saalistaa yhdessä.
Lauma on ihmissuden tukiverkko ja apu, jota ilman useimmat eivät pärjää. Jotkut ihmissudet silti lajitovereistaan poiketen pärjäävät ja viihtyvät paremmin yksin. Yksinäisistä susista suurin osa kuitenkin etsii itselleen sopivaa laumaa enemmän tai vähemmän alitajuntaisesti, osa hyvinkin tietoisesti.

Sudet viihtyvät pienissä kaupungeissa, lähellä metsää ja turvallisia saalistusmaita, joissa riski törmätä ihmisiin on pienempi. Pedot ovat hyvin reviiritietoisia eivätkä hyväksy tunkeilijoita mailleen, kilpailevasta laumasta puhumattakaan.
Mikäli yksinäinen susi tulee lauman rajoille, on tapana käydä ilmoittamassa olemassa olostaan paikalliselle laumalle, jotta suuremmilta yhteenotoilta ja väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. Useimmiten laumat eivät katso hyvällä yksinäisiä susia ja noita vaaditaan liittymään laumaan tai jatkamaan matkaansa.

 • ALFA
  Laumaa johtaa aina alfapari tai alfauros, joissain harvinaisissa tapauksissa johtaja saattaa olla myös alfanaaras. Alfapari edustaa voimaa ja suuruutta. Johtavan pariskunnan liitto on elinikäinen. Alfaksi voi tulla haastamalla tai tappamalla lauman nykyisen johtajan, ellei tuo syystä tai toisesta luovuta paikkaansa uudelle alfalle. Yleensä paikkansa luovuttamista pidetään pelkurimaisena tekona ja paikkansa luovuttanut alfa muuttuu lauman alhaisimmaksi jäseneksi, omegaksi. Joissain tapauksissa oma lauma voi kääntyä entistä johtajaansa vastaan tuon luovutettua paikkansa ja tappaa tuon yhteistuumin. Entisen johtajan tappaminen tapahtuu yleensä petomuodossa ilman, että ihmispuoli pystyy vaikuttamaan asiaan.

 • BETA
  Kaikista lauman muista jäsenistä käytetään yleisesti nimitystä beta. Betajäsenillä on sisäinen hierarkiansa lauman sisällä eivätkä kaikki ole samanarvoisia.

 • OMEGA
  Jokaisessa laumassa on kuitenkin se lauman alhaisin jäsen, omega. Omegat joutuvat ottamaan vastaan kurinpitoa ja ylemmyyden osoituksia kaikilta muilta lauman jäseniltä. Omega on laumansa leikkisin jäsen ja auttaa yleensä lauman sisäisten jännitteiden poistamisessa.

 • Hierarkia on muuttuva ja elää koko ajan. Nyt vahvassa asemassa oleva peto voi helposti menettää asemansa tai vaihtoehtoisesti parantaa asemiaan.

  Ihmissudet voivat elää myös pareina, ilman suurta laumaa, omalla reviirillään. Ihmissudet ovat yleensä yksiavioisia ja viettävät koko elämänsä vain yhden kumppanin kanssa. Mikäli kumppani kuolee, nuo harvoin ottavat itselleen uutta puolisoa. Ihmissusi voi kuitenkin harrastaa myös lyhytaikaisia suhteita, kunnes löytää itselleen sen oikean kumppanin. Yleensä lyhytaikaisemmat suhteet eivät kestä muutamaa kuukautta pidempään. Joissain harvoissa tapauksissa susi voi löytää kaksi kumppani elämänsä aikana, mutta tämä on äärimmäisen harvinaista.
  Muut erityispiirteet
  Ihmissudet olivat alkujaan alkuperäiskansan tapa puolustaa maitaan. Kirouksen myötä noista kuitenkin tuli petoeläimiä, jotka vastoin tahtoaan muuttuivat susiksi jokainen täydenkuun yö. Tällaisen, alkuperäisen ihmissuden kaukaiset jälkeläiset ovat ainoita, jotka voivat muuttua hybrideiksi. Jälkeläiset kuitenkin muiden ihmissusien jälkeläisten tapaan ovat ihmisiä tai muita yliluonnollisia olentoja. Toisin sanoen, hybridiksi muuttuminen vaatisi verilinjan lisäksi sen, että kyseisen jälkeläisen vanhemmista jompikumpi edustaa toista yliluonnollista lajia, ja kaiken tämän päälle vielä ihmissuden pureman. Eikä tällöinkään muutoksesta selviytyminen ole taattua. Pedon kirous kaikessa voimakkuudessaan kykenee muuntamaan kyseisen yksilön lajia niin, että tuosta tulee kahden lajin risteytys.
  Jos ihmissusi puree jonkin toisen lajin edustajaa, joka ei ole kaukaista sukua ensimmäisille ihmissusille, pedon kirous muuntaa uhrin lajia tai tuhoaa edellisen tuon edustaman lajin niin, että lopputuloksena uhrista tulee tavallinen ihmissusi.

  Ihmissusien keski-ikä on noin 50 vuotta, eli 250 ihmisvuotta. Vanhin tunnettu ihmissusi oli kuollessaan 174,4 ihmissusien vuotta vanha, eli 872 ihmisvuotta.
  Vertailu
  HYVÄT PUOLET
  - Lähes kuolemattomia, kuten vampyyritkin
  - Tarkat aistit, vastaavat vihikoiran aisteja - etenkin hajuaisti
  - Voimakkaita, urheilullisia
  - Ihmistä parempi vastustuskyky ja paraneminen
  - Pystyvät muuttumaan pedon muotoonsa vapaasta tahdostaan

  HUONOT PUOLET
  - Täydenkuun peto täysin kontrolloimaton ja muutos on aina väistämätön
  - Kaikki eivät selviä ensimmäisestä muutoksestaan tai vuodestaan sutena
  - Temperamenttisia ja suuttuvat helposti
  - Ihmissusille ukonhattu on erittäin myrkyllistä
  - Ihmissudet ovat pahasti allergisia hopealle ja parhaiten noihin tehoaakin esimerkiksi hopeiset luodit

  SEKÄ ETTÄ
  - Ihmissudet ovat yksiavioisia ja harvoin ottavat uutta puolisoa
  - Erittäin laumakeskeisiä, eivätkä katso vieraita hyvällä