Hybridi
Hybridi, eli kahden tai useamman lajin risteymät, ovat erittäin harvinaisia, jopa myyttisiä olentoja. Kaikkien lajien risteytykset eivät ole edes fyysisesti mahdollisia - esimerkiksi vampyyri ei voi muuttua vampyyrin ja ihmissuden risteytykseksi, ihmissuden purema on sille tappavaa. Jotkin lajit taas ovat sellaisia, etteivät ne periydy jälkeläisille.

Risteytyksiä tavataan lähinnä luonnollisesti lisääntyvillä olennoilla. Useimmat tällaisista hybrideistä kuolevat kuitenkin nopeasti tai ovat steriilejä (lisääntymiskyvyttömiä), sillä nuo perivät yleensä vanhempiensa huonot puolet tai vanhempien perimä ei ole muutoin yhteensopivaa. Hybridilapsilla tavataan poikkeuksellisen paljon erilaisia sairauksia ja kehitysvammoja (epämuodostumia, kehittymättömiä sisäelimiä tai poikkeuksetta kuolemaan johtava syntymä osin eläimenä).

Historiassa tunnetaan yksi elinkelpoinen hybridi, joka kuitenkin kuoli jo kolmenkymmenen ikäisenä flunssaan; hybridien immuniteetti kehittyy heikosti, jos sellaista näille olennoille laisinkaan kehittyy, mikä tekee niistä hyvin alttiita useille erilaisille sairauksille.

Kaikki lajiristeymiin liittyvät ongelmat huomioon ottaen kahden eri lajin edustajat yrittävät vain harvoin saada tarkoituksella jälkeläisiä. Näin ollen hybridit ovat - kuten todettua - erittäin harvinaisia.

Mitä useampaa lajia hybridissä on, sitä epätodennäköisempää tuon selviytyminen kohdun ulkopuolella on - suurinosa kuolee jo sikiönä. Enkelin ja demonin risteymät ovat todennäköisimpiä selviytyjiä, sillä kummankin lajin perimä korjaa jonkin verran mahdollisia epämuodostumia ja näin ollen on todennäköisempää, että tuo selviytyy.
Mahdollisia risteytyksiä
Listassa ei ole kaikkia mahdollisia risteytyksiä, vain todennäköisimmin selviytyvät.

 • Demoniristeytykset Useimmista muista hybrideistä poiketen demoniristeytykset ovat useimmiten elinkelpoisempia, sillä demoninen veri on hyvin mukautuvaa. Lähes kaikki synnynnäisesti saatavat yliluonnolliset kyvyt voidaan sekoittaa demonin kanssa ongelmitta. Riski elinkelvottomaan tai heikkoon jälkeläiseen on kuitenkin olemassa - myös osa demonien jälkeläisistä kuolee nopeasti syntymän jälkeen. Useimmista muista hybrideistä poiketen demoniristeytykset pystyvät lisääntymään.

  Mikäli demoni riivaa toisen olennon, kyseessä ei ole hybridi, vaikka demoni kykeneekin käyttämään riivaamansa olennon voimia. Demoni ei voi riivata henkilöä, joka on suojautunut riimulla riivausta vastaan.

 • Enkeliristeytykset Kuten demoni, myös enkelit voivat saada jälkeläisiä lähes kaikkien lajien edustajien kanssa. Useimmiten enkelien korjaus ehkäisee ja parantaa erilaisia epämuodostumia ja sairauksia. Tästä huolimatta myös enkelihybridi voi kuolla pian syntymänsä jälkeen tai olla loppuelämänsä sairas ja heikko. Demoniristeytysten tavoin myös enkeliristeytykset pystyvät useimmiten lisääntymään.

  Mikäli enkeli ottaa toisen olennon kehon vesselikseen ("lihapuvukseen"), kyseessä ei ole hybridi, vaikka enkeli kykeneekin käyttämään haltuunottamansa olennon voimia. On kuitenkin hyvin harvinaista, että enkeli ottaisi vesselikseen olentoa, joka on taipuvainen epäpyhyyteen tai on esimerkiksi surmannut toisen olennon (esimerkiksi vampyyrit).

 • Nefilim (monikossa tavallisesti nefilit tai nefilimit) (1/4 kpl) On hyvin harvinaista, että enkeli ja demoni saavat jälkeläisen, tätä risteymää kutsutaan nefilimiksi. Tässä tapauksessa hybridin sisällä taistelevat sekä pyhä että epäpyhä perimä. Tavallisesti enkelin ja demonin risteytys ei elä kovinkaan pitkään riippumatta siitä, onko yksilöllä fyysisiä epämuodostumia tai sairauksia. Kahden tasavahvan voiman taistelu aiheuttaa useimmissa hybrideissä suurta fyysistä ja henkistä tuskaa, joka johtaa kuolemaan - joko itse kivun tahi oman käden kautta.

  Muutamissa harvinaisissa tapauksissa hybridin pyhä ja epäpyhä puoli voivat olla tasapainossa syntymän hetkellä. Mikäli näin ei ole, puolet tasaavat toisensa ajan kuluessa - mutta useimmiten hybridi kuolee sitä ennen edellä kuvailluilla tavoilla.

  Nämä hybridit ovat vanhempiaan huomattavasti heikompia, sillä noiden ristiriitainen perimä kumoaa tehokkaasti niin pyhiä kuin epäpyhiäkin voimia. Tapauksissa, joissa epäpyhyys ja pyhyys tasaantuvat, yksilön voimat kasvavat, mutta eivät koskaan yllä kummankaan vanhemman voimien tasolle.

 • Ihmissusi ja vampyyri Vain ihmissusi voi muuttua näiden kahden lajin hybridiksi - kuuluessaan puhtaaseen verilinjaan.

 • Noita ja unikulkija Mahdollinen risteytys. Useimmissa tapauksissa toisen puolen taito on dominoiva ja toinen hyvin häilyvä tai lähes olematon.

 • Muut risteytykset Onko mielessäsi risteytys, jota ei löydy listastamme? Voit ehdottaa uutta risteytystä vieraskirjan, sähköpostin tai Discordin kautta.

 • Vertailu
  HYVÄT PUOLET
  - Hybridillä voi olla poikkeustapauksissa kahden lajin hyvät ominaisuudet

  HUONOT PUOLET
  - Eivät elä useimmissa tapauksissa pitkään
  - Huono tai olematon immuniteetti (vastustuskyky sairauksille)
  - Perimään kuuluvat usein vain kahden lajin huonot puolet
  - Ovat pääasiassa steriilejä (lisääntymiskyvyttömiä)
  - Kuolleisuus suurta ( > 70 %)