Demonit
Nämä Helvetin syövereistä karanneet riivaajahenget ovat todellinen luomakunnan vitsaus. Demonit ovat kauttaaltaan pahoja ja armottomia omaa etuaan tavoittelevia olentoja, joiden tuhoaminen vaatii merkittäviä pyhiä voimia. Uskomusten mukaan ne ovat ihmissieluja, jotka ovat kärsineet kiirastulessa synneistään satoja vuosia ennen demoniksi muuttumista.
Kyvyt
Demonit eivät kykene varsinaiseen ajatuksenlukuun, mutta niillä on erityinen kyky aistia kohteensa negatiiviset tuntemukset, aina syntisistä mieliteoista pahimpiin pelkoihin asti. Tämä antaa niille ainutlaatuisen kyvyn manipuloida uhrejaan vaivattomasti melkeinpä mihin tahansa - erityisesti, jos kyseessä on heikkomielinen ja helposti ohjailtava henkilö. Vahvaluonteisemmatkin murtuvat kuitenkin yleensä ajan myötä riivaajahengen edessä, joskin yleensä se joutuu tässä vaiheessa jo turvautumaan erilaisten illuusioiden ja painajaisten luomiseen - joista varsinkin illuusioita voidaan hyödyntää myös uhrin hellävaraisemmassa ohjailussa.

Demonit hallitsevat erityisen lahjakkaasti psykokinesian (telekineesi) ja teleporttaamisen. Telekineesi tarkoittaa, että ne voivat liikuttaa, murskata ja paiskoa erilaisia objekteja mielensä voimalla. Se tehoaa niin elollisiin kuin eläviinkin kohteisiin, eikä telekineesillä surmaaminen ole ennennkuulumatonta - joskin sellainen voimankäyttö syö normaalilta riivaajahengeltä aikaa ja voimia. Telepatia puolestaan mahdollistaa paikasta toiseen siirtymisen mielen voimalla - Helvetin ja Maan välillä liikkumiseen vaaditaan kuitenkin erityistä portaalia, jonka luomiseen kykenevät vain demoneista vaikutusvaltaisimmat.

Suurin osa demoneista kykenee luomaan sitovia sopimuksia kuolevaisten kanssa, joissa vastapuoli normaalisti luovuttaa sielunsa riivaajahengelle tietyn ajan kuluttua. Sopimuksesta riippuen henkilö yleensä saa aikaa kymmenen vuotta ja toiveensa, jonka jälkeen demoni tai sen käskemä helvetinkoira (kuolevaisille näkymätön, suurikokoinen ja susimainen eläin) hakee sielun. Yleensä Helvetin seitsemän piirin hallitsijat pitävät tarkoin huolta siitä, että jokainen kerätty sielu tuodaan alas, mutta osa uskaliaammista demoneista voi myös niellä sielun ja kasvattaa täten omia voimiaan - sielun anastaminen ja Helvetin hierarkian uhmaaminen voivat kuitenkin maksaa herkästi niskoittelijan hengen.
Huomionarvoista on, että demoni voi riivata lähes minkä tahansa olennon, mikäli tämän ihossa ei ole valtaukselta suojaavaa symbolia. Tällöin riivaajahenki kykenee tutkimaan kaikki uhrinsa muistot ja ajatukset. Yleensä demoni nielee kohteensa sielun riivauksen yhteydessä, mutta osa jättää kohteensa seurakseen - mikäli riivauksen kohde selviää kokemuksestaan, jää tuolle yleensä elinikäiset traumat ja rikkinäinen mieli.
Lisääntyminen
Demonit eivät kykene lisääntymään keskenään sukupuoliteitse. Ne voivat kuitenkin saada lapsia lähes minkä tahansa muun lajin edustajan kanssa, jolloin syntyneestä jälkeläisestä puhutaan puolidemonina. Puolidemoni muistuttaa lähes poikkeuksetta enemmän ei-demonista vanhempaansa, eikä heidän tarvitse riivata ketään voidakseen kulkea maan päällä. Puolidemonit hallitsevat joitain heikkoja epäpyhiä kykyjä, mutta he eivät vedä koskaan vertoja täysivoimaiselle riivaajahengelle.

Useimmat demonit syntyvät, kun Helvettiin joutuneesta sielusta piinataan vuosisatojen kuluessa viimeinenkin inhimillisyyden ja hyvyyden pisara ulos. Tällöin ne korruptoituvat omaksuen kyvyn riivata useimpia lihallisia olentoja. Pääsääntöisesti demonit eivät muista ihmiselämästään mitään, mutta osa riivaajahengistä voi toisinaan nähdä välähdyksiä menneisyydestään ennen prosessia.

Useimmiten demonit ovat hyvinkin seksuaalisia olentoja, jotka nauttivat suuresti seksistä - eikä kumppanin sukupuolella, lajilla tai edes elollisuudella ole monille mitään merkitystä.
Surmaaminen
Helvetin olennot ovat lähes kuolemattomia, eivätkä tavalliset aseet vahingoita heitä. Siunatut esineet ja objektit, kuten pyhä vesi, vahingoittavat demoneita pahoin, ja pyhitetyt aseet voivat koitua äärimmillään riivaajahengen tuhoksi. Tuhansia vuosia vanhat, voimalliset demonit eivät ole yhtä alttiita pyhyydelle kuin vähäisemmät lajitoverinsa, mutta edes niiden mahti ei suojaa sen aiheuttamalta kivulta ja hitaasti paranevilta vammoilta.
Kuolevaisten pääasiallinen keino kukistaa demoni on vangita se ja manata pois riivaamastaan kehosta. Tehokkainta on häätää riivaajahenki Helvettiin, sillä varsinkin vähäisemmiltä demoneilta voi kestää jopa vuosisatoja päästä palaamaan takaisin maanpinnalle, mutta myös pelkkä uhrin vapauttaminen riistää siltä fyysisen olemuksensa hetkeksi ja ajaa pois.

Koska manaaminen on melko hidas ja hyvin vaativa prosessi, demoni on käytännössä ensin vangittava pirunloukkuna tunnetulla kuvioinnilla tai suolalla - riivaajahenget eivät kykene ylittämään suolasta tehtyä janaa. Vangittuna ne eivät voi myöskään käyttää voimiaan häkkinsä ulkopuolella, joten tällä tavoin manaaja suojaa myös itsensä. Työ ei ole kuitenkaan tehty, sillä manaaminen vaatii paljon kokeneeltakin toimijalta. Se on kuitenkin lähes poikkeuksetta paras työkalu kuolevaisille - vain noidista väkevimmät voivat kukistaa demonin suoriltaan käyttämällään magialla.
Huonoiten demonit ovat suojassa muilta henkiolennoilta. Riivaajahengen tuhoamiseen kykenevät niin voimallisemmat demonit, enkelit kuin alkuvoimatkin. Erityisesti arkkienkelit ovat vaarallisia Helvetin olennoille - vain kourallinen riivaajahenkiä kykenee puolustautumaan heitä vastaan.
Hierarkia
 • Kuolemansyntidemonit eli Helvetin prinssit ovat riivaajahengistä voimallisimpia - heistä kukin hallitsee yhtä Helvetin seitsemästä piiristä, joiden kidutettavat sielut on jaettu kuolemansyntien mukaisesti. Vahvamielisinkään yksilö ei ole turvassa näiltä verenpunaisten silmiensä vuoksi myös punasilmädemoneiksi kutsutuilta yksilöiltä. Kuolemansyntidemoneista jokainen on luotu tuhoamaan yksi arkkienkeleistä, ja heidän mahtinsa on sen mukainen. Kukin prinsseistä kykenee herättämään halunsa mukaan syntiään missä tahansa olennossa ja muovaamaan sen vaikutuksia tavattoman pitkälle. He hallitsevat kaikki muiden demonien kyvyt, mutta huomattavasti suuremmassa mittakaavassa, kyeten esimerkiksi surmaamaan enkeleitä telekineesillään. Näiden lisäksi kukin punasilmistä hallitsee joitain syntiinsä liittyviä erityiskykyjä.

  Ylpeys: Superbia, kuolemansynneistä vanhin ja voimakkain. Helvetin armeijan korkein kenraali. Luotu tuhoamaan vastapuolen sotapäällikkö Mikael. Avaritian kilpakumppani.
  Kateus: Luotu tuhoamaan kauneuden ja sopusoinnun arkkienkeli Gabriel.
  Viha: Luotu tuhoamaan rauhan arkkienkeli Uriel.
  Laiskuus: Luotu tuhoamaan kuoleman arkkienkeli Azrael.
  Ahneus: Mammon eli Avaritia. Helvetin käskynhaltija ja sopimustenpitäjä. Luotu tuhoamaan luonnon arkkienkeli Ariel. Superbian kilpakumppani.
  Ylensyönti: Luotu tuhoamaan terveyden arkkienkeli Rafael.
  Himo: Eros. Luovuttanut piirinsä äitinsä, arkkidemoni Lilithin haltuun. Luotu tuhoamaan rakkauden arkkienkeli Samuel.

 • Suurdemonit ovat kuolemansynneistä seuraavia, Helvetin kuninkaallisten luutnantteja, joiden tarkoitus on komentaa arvovallallaan ja mahdillaan Kiirastulen kurittomia rivisotilaita. Vaikka suurdemoneista ei olekaan haastamaan epäpyhyydessään väkivahvoja punasilmiä, he hallitsevat ylhäisen kastin riivaajina perustaitojen lisäksi yhtä tai kahta erikoiskykyä, päihittäen helposti kaikki vähäisemmät yksilöt. Suurdemonit on aina luotu tehtäväänsä, ja vähäisemmistä pahoista hengistä poiketen heidät voidaan jakaa luojiensa perusteella alalajeiksi:

  Legioonalaiset eli "Helvetin kenraalit" ovat Luciferin luutnantteja. Yhdessä Lilithin lasten kanssa he ovat suurdemonien voimakkainta kastia eli Helvetin armeijan eliittiä, ja nimensä mukaisesti heitä on kaltaistensa joukossa eniten - jopa tuhansia. Herransa seuraajina he sietävät erinomaisesti pyhyyttä ja hallitsevat hyvin voimakkaita telepaattisia kykyjä.

  Lilin eli "Yön henget" ovat Lilithin luutnatteja. Yhdessä Luciferin lasten kanssa he ovat suurdemonien voimakkainta kastia eli Helvetin armeijan eliittiä. Lilin ovat voimakkaita riivaajia, jotka tunnetaan erityisesti miehiin ja lapsiin kohdistuvista hyökkäyksistä. Yön henget ovat perineet äidiltään kyvyn hallita säätä.

  Idiolaters eli "Väärät jumalat" ovat Superbian luutnatteja. He ovat taitavia hyödyntämään Jumalan pyhiä ihmetekoja imitoivaa ja halventavaa magiaa, ja maagit ovat tarujen mukaan saaneet kykynsä juuri heiltä. Tämä on yksi syistä, miksi Ylpeyden kuningas rinnastetaan usein itseensä Paholaiseen. Herransa seuraajina nämä suurdemonit hallitsevat yhtä tai kahta ylpeyteen liittyvää erityiskykyä.

  Pythia eli "Väärät profeetat" ovat Kateuden luutnatteja, jotka tunnetaan erityisesti Jumalaa pilkkaavista ja kateutta levittävistä, joskin oikeellisista ennustuksista. Heidät on antiikin aikaan liitetty Pythos -hirviöön ja maan jumalatar Gaiaan. Kateuuden suurdemonit ovat erityisen läheistä sukua ylpeyden suurdemoneille. Herransa seuraajina pythia hallitsevat yhtä tai kahta kateuteen liittyvää erityiskykyä.

  Furies eli "Raivottaret" ovat Vihan luutnantteja ja Helvetin porttien eliittivartijoita. He alentuvat astumaan ihmisten maailmaan vain harvoin, mutta niin tehdessään nämä armottomat olennot saavat aikaan sanoinkuvaamattomia verilöylyjä. Herransa seuraajina he hallitsevat yhtä tai kahta kateuteen liittyvää erityiskykyä.

  Vessels of Iniquity eli "Vääryyksien henget" ovat Laiskuuden luutnantteja, joiden vaikutuspiiriin kuuluvat kaikki syntiin kannustavat keksinnöt - erityisesti ne, jotka vähentävät työtä ja ohjaavat velttoiluun. Laiskanlinnoihin heidän pahuutensa ei kuitenkaan rajoitu - vääryyksien henkiä on kiittäminen muiden muassa sähkötuolin, giljotiinin ja atomipommin kaltaisista turhaa työtä vähentävistä keksinnöistä. Herransa seuraajina he hallitsevat yhtä tai kahta laiskuuteen liittyvää erityiskykyä.

  Maligenii eli "Ahneuden lähettiläät" ovat Mammonin luutnantteja, joiden alaa ovat demoniset sopimukset ja opportunismi - retoriikan ja manipuloinnin kiistattoman valtiattaren opetuslapsina he ovat jopa demonien mittapuulla erinomaisia puhujia ja neuvottelijoita. Ahneuden lähettiläät ovatkin vuosituhannesta toiseen päihittäneet kaikki muut suurdemonien kastit, mitä piirille hankittujen sopimussielujen määrään tulee. Herrattarensa seuraajina he hallitsevat yhtä tai kahta ahneuteen liittyvää erityiskykyä.

  Ashmedai eli "Ylensyönnin lähettiläät" ovat nimensä mukaisesti Ylensyönnin luutnantteja. Heidän syntinsä kuulostaa kenties jopa viattomalta, mutta olisi virhe aliarvioida nämä pysäyttämättömät ruokahalun levittäjät - heidän työtään voi ihailla niin länsimaalaisen ruokakulttuurin kuin erilaisten kannibalismikulttienkin saralla. Ashmedai ovat erityisen läheistä sukua Ahneuden ja Himon suurdemoneille. Herransa seuraajina he hallitsevat yhtä tai kahta ylensyöntiin liittyvää erityiskykyä.

  Incubi (miehet) tai Succubi (naiset) eli "Viettelijädemonit" ovat Eroksen luutnantteja. Heidän voimansa levittää halukkuuden syntiä on niin suuri, että heitä on ajan saatossa aletti pitää lilinin kaltaisina vaarallisina yön henkinä, jotka voivat jopa tappaa uhrinsa viemällä näiden elinvoiman. Himon herran seuraajina he hallitsevat perinteisesti yhtä tai kahta himoon littyvää erityiskykyä.

 • Rividemonit muodostavat selkeän riivaajahenkien enemmistön, sen osan, joka tekee yleensä kaiken likaisen työn. Ne ovat tavanomaisesti ihmissieluista kiduttamalla muovautuneita riivajahenkiä, mutta erikseen tehtäväänsä luotuja yksilöitäkin esiintyy.

 • Vastasyntyneet ovat joko juuri luotuja tai vasta ihmissielusta muovautuneita demoneita, joiden voimat eivät ole täysin kehittyneet. Voimat kasvavat ajan kanssa, kunhan lopullinen muutos on valmis ja yksilö pääsee harjaannuttamaan taitojaan käytännössä. Jokaisella sielulla kestää oma aikansa hylätä kaikki inhimillisyytensä ja korruptoitua; toiset riutuvat vuosisatoja siinä missä toiset taipuvat vain muutamassa vuosikymmenessä.

 • Muut erityispiirteet
  Demonista on hyvä huomata, että se on lähtökohtaisesti henkiolento. Maanpäällisessä olemuksessaan se on pelkkää mustaa savua, jonka on kohteensa vallatakseen tunkeuduttava tuon kehoon ja otettava se haltuunsa. Tällöin ainoa merkki riivaajahengestä ovat kohteen mustat silmät - jotka helvetin olennot osaavat kavalasti piilottaa illuusioillaan. Helvetissä jokaisella niistä on oma uniikki petomainen muotonsa, joskin voimakkaimmat yksilöt voivat hallita omaa hahmoaan alakerrassa.
  Vertailu
  HYVÄT PUOLET
  - Kuolemattomia, ainakin melkein
  - Pystyvät vaikuttamaan ihmisiin ja taivuttamaan heikkomielisiä tahtoonsa
  - Omistavat yliluonnolliset aistit, nopeuden ja voiman
  (Verrattavissa vampyyrin aisteihin, voimaan ja nopeuteen; demoni on fyysisesti vampyyriä voimakkaampi, mutta jää toiseksi nopeudessa juoksukisassa)
  - Eivät ruokaile tai nuku
  - Eivät sairasta

  HUONOT PUOLET
  - Täysiä opportunisteja
  - Armottomia, väkivaltaisia hirviöitä
  - Kuolettavasti loukkaantunut vesseli kuolee jos demoni poistuu kehosta
  - Eloon jääneenkin riivatun mielenterveys on luultavasti eliniäksi pilalla
  - Laiskoja, useimmiten liioitellun mukavuudenhaluisia

  SEKÄ ETTÄ
  -